photo

REGULAMIN

I ORGANIZATOR

1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport” oraz Miasto Katowice

Kierownik zawodów: Marcin Franke

2. Termin: 15 lutego 2020 r. (sobota)

3. Baza imprezy: Zespół Szkół nr 2 w Katowicach im. Jarosława Iwaszkiewicza. Ul. Goetla 2.

II. RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo:

W „Himalajskiej Grze Terenowej” (dalej „Grze”) może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, wpłaci wpisowe oraz podpisze znajomość, akceptację regulaminu Gry (w dniu imprezy).

Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

2. Uczestnicy rywalizują o zwycięstwo w Grze w dwóch kategoriach:

- rodzinnej (przynajmniej jedna osoba z zespołu w wieku szkoły podstawowej lub przedszkola)

- dorosłej, wszystkie osoby z zespołu są pełnoletnie lub uczą się w szkole po podstawowej

3. W każdej z kategorii, zespół musi liczyć minimalnie 4, a maksymalnie 8 osób.

4. Uczestnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich przy użyciu mapy/wskazówek dostarczonych przez Organizatorów oraz własnych urządzeń do nawigacji, np. Google Maps.

5. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów aklimatyzacji, udany atak szczytowy oraz czas od opuszczenia bazy do szczęśliwego powrotu.

6. Każdy z startujących zespołów otrzyma tzw. kartę startową. Na niej zaznaczana będzie obecność zespołu na zadaniach specjalnych jak i punkty aklimatyzacji, które na nich zdobędą.

7. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z brakiem klasyfikacji zespołu.

8. W momencie wycofania się z zawodów, każdy zespół zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatorów.

III. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia od 8 stycznia 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc (300 miejsc). Więcej w zakładce "zapisz się".

2. Świadczenia:

- udział w Grze

- okolicznościowy kubek z logiem naszej Gry z okazji 40 – lecia zimowego wejścia na Everest

- przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do zadań specjalnych, np. zadanie linowe, palniki turystyczne, sprzęt do poszukiwania zasypanych osób w lawinie i inne...

- ciepła herbata, kawa bez ograniczeń w bazie zawodów + chleb ze smalcem domowej roboty i ogórkiem

- 30 % kupon rabatowy na sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory, odzież, termosy, kubki termiczne i inne... marki Fjord Nansen, www.fjordnansen.pl) do wykorzystania na zakupy w internecie lub sklepie Tuttu, ul. Kościuszki 8 w Katowicach,

- nagrody dla pierwszych trzech zespołów w kat. rodzinnej i dorosłej

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Wyposażenie obowiązkowe:

- aparat telefoniczny do którego nr mają Organizatorzy (należy go podać przy zapisach w mejlu)

- długopis

- aparat fotograficzny (może być w telefonie)

- ubiór adekwatny do warunków atmosferycznych

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Grze wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Wszyscy uczestnicy Gry zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w Grze wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszej Gry oraz kolejnych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport"

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji na temat niniejszej oraz przyszłych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Silesia Adventure Sport".

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

Katowice, 5 stycznia 2020 r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy